Privacyverklaring

1. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 1.1.PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Moestuinmeester kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Moestuinmeester, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website of link van de webinar van De Moestuinmeester verstrekt. De Moestuinmeester kan de volgende persoonsgegevens werken:

-Uw voor- en achternaam -Uw adresgegevens
-Uw telefoonnummer -Uw email-adres

-Uw IP-adres

1.2.VERSTREKKING VAN PEROONSGEGEVENS

De verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst af te sluiten. De betrokkene is niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken indien dit niet de wens is van de betrokkene. De gevolgen hiervan zijn is dat er geen overeenkomst kan worden gesloten dit in verband met het kunnen opmaken van een juiste offerte/factuur of juridisch correcte werkovereenkomst (zie paragraaf 2.1).

2. GEGEVENSGEBRUIK, BEWAARTERMIJN, DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN EN DATASTATISTIEK

2.1. GEBRUIK VAN GEGEVENS

Als je een bericht achterlaat of het contactformulier invult via de website van De Moestuinmeester dan kan de website van De Moestuinmeester je naam, email-adres of andere cookies opslaan.

Deze gegevens kunnen worden gedeeld met het e-boekhoudprogramma E-boekhouden.nl inzake opmaken van offertes en facturen of doorgeven van werkgeversgegevens aan de Belastingdienst inzake het doen van belastingaangifte of een belastingcontrole.

De Moestuinmeester verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Moestuinmeester uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

2.2.BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

De Moestuinmeester bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of de overeenkomst is beëindigt.

2.3.DELEN MET ANDEREN

De Moestuinmeester verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.4.IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Moestuinmeester worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek -en klikgedrag op de website. De Moestuinmeester gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

3.GEGEVENSINHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Artikelen op deze website kunnen inhoud (bijv. video’s, plaatjes artikels etc.) weergeven van andere websites. Deze inhoud van andere websites gedragen zich op dezelfde manier alsof de bezoeker de website van die inhoud heeft bezocht.

4.RECHT OP INZAGE, AANPASSEN OF VERWIJDEREN PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@demoestuinmeester.nl. De Moestuinmeester zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij De Moestuinmeester of bij een toezichthoudende autoriteit mocht er niet binnen deze termijn worden voldaan aan uw verzoek.